قوانین و مقررات

عضویت در وب سایت و استفاده از خدمات آزمون پرو به منزله قبول شرایط و قوانین آزمون پرو می باشد، این قوانین در بازه های زمانی مختلف بروزرسانی خواهد شد.

۱-هرگونه انتشار و کپی برداری از تمامی موارد داخل سایت آزمون پرو پیگرد قانونی دارد.

۲-برای هر آزمون و در هر بخش زمانی اختصاص داده شده است و از دست دادن زمان در تمامی آزمون ها بر عهده زبان آموز می باشد.

۳- پس از ثبت نهایی در خواست انگیزه نامه امکان تغییر و لغو آن نیست و مبلغ پس داده نمی شود.

۴-پس از درخواست پذیرش دانشگاهی امکان لغو آن نیست.

۵-در پایان هر امتحان  پس فشاردادن کلید ثبت نهایی به هیچ عنوان امکان بازگشت به بخش مربوطه ندارید.

۶- لطفا هنگام استفاده از سایت ، فیلتر شکن یا VPN استفاده نشود.