Goethe-Zertifikat B2| آزمون امتحانی B2 | آزمون آنلاین آلمانی B2 |تعیین سطح زبان آلمانی B2

توضیحات آزمون B2 آلمانی :

  • محتوای اصلی موضوعات بتن و انتزاعی را دنبال کنید و اطلاعات مربوط به شما را استخراج کنید (به عنوان مثال در برنامه های رادیویی)
  • طیف گسترده ای از متن ها را ، از جمله متون کوتاهتر (مانند تبلیغات) و متن های واقعی ، پیچیده تر ، نظرات و گزارش ها را درک کنید
  • خود را به صورت واضح و ساختارمند به صورت مکتوب در مورد موضوعات پیچیده بیان کنید ، بلکه متون نادرست دیگران را نیز تصحیح کنید
  • ارائه مطالب کاملاً واضح ساختار یافته درمورد موضوعات و مباحث کلی از مناطق مورد علاقه خود را ارائه دهید
  • در بحث در مورد موضوعات شناخته شده برای شما مشارکت فعال کنید ، موضع بگیرید و دیدگاه های خود را ارائه دهید.

توضیحات آزمون کتبی (Schreiben)

بخش (Teil)

نوع آزمون توضیحات آزمون زمان

نمره

۱

متنی در وبلاگ عکسی‌ مرتبط با موضوع و ۴ نکته محتوایی در اختیار شما قرار می‌گیرد که این نامه میبایست شامل ۱۵۰ لغت باشد ۵۰ دقیقه ۴۰

۲

نامه رسمی ۴ نکته محتوایی به شما داده میشود که میبایستی شامل ۱۰۰ لغات ‌باشد ۲۵ دقیقه

۴۰

* * * ۷۵ دقیقه

۱۰۰

توضیحات آزمون شفاهی (Sprechen)

بخش (Teil)

نوع آزمون

توضیحات آزمون

زمان

نمره

۱

صحبت در رابطه با موضو‌عی مشخص صحبت کردن هر نفر

۳-۴

دقیقه

۴۴

۲

بحث و گفتگو بحث وگفتگو رابطه با موضوع ‌ای مشخص که به صورت یک سوال در اختیار شما قرار می‌گیرد ۴

 دقیقه

۴۰

۳

*

تلفظ و بیان

*

۱۶

* * * ۱۵ دقیقه

۱۰۰

توضیحات آزمون خواندن (Lesen)

بخش (Teil)

نوع آزمون توضیحات آزمون زمان

نمره

۱

بلاگ دریک وب سایت آن را با دقت بخوانید و مشخص کنید  کدام نظر به کدام شخص (بلاگ) مرتبط است ۱۸ دقیقه ۹

۲

مقاله روزنامه ای ۶ سوال  چند گزینه ای

۱۲ دقیقه

۶

۳

مقاله روزنامه ای

پاسخ دادن ۶ سوال  چند گزینه ای

۱۲ دقیقه

۶

۴

نظر اشخاص

مرتبط کردن ۶ تیتر مختلف به  نظرات اشخاص

۱۲ دقیقه

۶

۵ دستور العمل یا قانون مرتبط کردن ۳ تیتر از ۷ تیتر داده شده به ۳ پاراگراف ۶ دقیقه

۳

*

*

*

*

۳۰

توضیحات آزمون شنیدن (Hören)

بخش (Teil)

نوع آزمون توضیحات آزمون دفعه پخش

نمره

۱

مکالمه ۵ مکالمه   هر متن شامل ۲ سوال یک سوال صحیح یا غلط  و یک سوال چند گزینه ای ۲ ۱۰

۲

مصاحبه پاسخ دادن به  ۶ سوال چند گزینه ای

۲

۶

۳

گفتگو ۳ نفره

در غالب ۶ سوال مشخص میکنید کدام جمله را چه کسی گفته است ۱

۶

۴ یک ارائه( پرزنت) ۸ سوال چند گزینه ای  پاسخ دهید ۲

۸

* * * ۴۰ دقیقه

۳۰

امتیاز های بخش شنیدن (Hören) در عدد ۳.۳۳ ضرب می شوند که به ۱۰۰ برسند.

 

آمار قبولی و مردودی آزمون Goethe-Zertifikat B2 در سال 2019

امتحانات

قبولی امتحان

B2-Hören

% 45 % 55

B2-Lesen

% 39

% 61

B2-Schreiben

% 74

% 26

B2-Sprechen % 85

% 15

برای شرکت در آزمون آنلاین Goethe-Zertifikat B2 از منوی سمت چپ ثبت نام نمایید