Goethe-Zertifikat B1| آزمون امتحانی B1 | آزمون آنلاین آلمانی B1 |تعیین سطح زبان آلمانی B1

توضیحات آزمون B1 :

داوطلبان با قبولی در این امتحان قادر خواهند بود : 
  • در صورت استفاده از زبان استاندارد و موضوعات ملموس مانند شغل، مدرسه، اوقات فراغت و ... اطلاعات مهم را متوجه شوند.
  • در سفرهای خود به کشورهای آلمانی زبان اغلب نیازهای خود را برطرف کنند
  • نظر خود را بطور منسجم در مورد موضوعات ملموس و علایق شخصی بیان کنند.
  • در مورد رخدادها و تجارب خود صحبت کنند و رؤیاها، آرزوها و اهداف خود را بیان کرده، آن را توضیح دهند وعلل آن را برشمارند.
  • برای رسیدن به این سطح، بسته به دانش قبلی و شرایط یادگیری، نیاز به 350 تا 650 واحد درسی 45 دقیقه ای دارید.

توضیحات آزمون کتبی (Schreiben)

بخش (Teil)

نوع آزمون توضیحات آزمون زمان نمره

۱

نامه برای یک دوست یا شخصی‌ که آشنا شماست ۸۰ لغت اطلاعات شخصی یک فردی نظیر اسم/ شغل/ تاریخ تولد/ محل سکونت/ سن و غیره

۲۰ دقیقه

۴۰

۲

بیان کردن نظر خود را در رابطه با موضوعی ۸۰ لغت

جواب به نامه ای که موضوع آن وسه نکته محتوایی در اختیارتان قرار میگیرد

۲۵ دقیقه

۴۰

۳ نامه نیمه رسمی‌ برای همکار یا رئیس ۴۰ لغت * ۱۵ دقیقه

۲۰

* * * ۶۰ دقیقه

۱۰۰

 

توضیحات آزمون شفاهی (Sprechen)

بخش(Teil)

 توضیحات آزمون زمان

نمره

۱

تنظیم قرار یا به تفاهم رسیدن سر یک موضوع ۴-۵

دقیقه

۲۸

۲

صحبت کردن در مورد موضو‌عی مشخص حدود (Presentation)

هر نفر

۳-۴

دقیقه

۴۰

۳

پرسش و پاسخ در مورد  (Presentation)

هر نفر

۲

دقیقه

۱۶

۴ تلفظ و بیان *

۱۶

 

*

*

هر نفر

۹-۱۱

دقیقه

۱۰۰

توضیحات آزمون خواندن (Lesen)

بخش(Teil)

نوع آزمون توضیحات آزمون

زمان

نمره

۶

بلاگ

۶ سوال صحیح و غلط

۱۰ دقیقه ۱
۶ مقاله روزنامه ای ۶ سوال گزینشی ۲۰ دقیقه

۲

۷ آگهی پیدا کردن شخص یا شرایط مناسب برای آگهی ۱۰ دقیقه

۳

۷

نظر اشخاص نظرات موافق یا مخالف ۱۵ دقیقه

۴

۴

دستور العمل یا قوانینی ۴ سوال چند گزینه ای ۱۰ دقیقه

۵

۳۰

* * ۶۵

۳۰

امتیازهای بخش خواندن (Lesen) در عدد ۳.۳۳ ضرب می شوند که به ۱۰۰ برسند

 

توضیحات آزمون شنیدن (Hören)

بخش(Teil)

نوع آزمون توضیحات دفعه پخش نمره

۱

۵ متن کوتاه

۲ سوال یک سوال صحیح یا غلط  و یک سوال چند گزینه ای

۲ ۱۰

۲

مونولوگ

۵ سوال چند گزینه ای ۱ ۵
۳ دیالوگ

صحیح یا غلط

۱ ۷
۴ مکالمه رادیوای

ربط دادن سوال به گوینده

۲

۸

* * * ۴۰ دقیقه

۳۰

امتیاز های بخش شنیدن (Hören) در عدد ۳.۳۳ ضرب می شوند که به ۱۰۰ برسند.

 

آمار قبولی و مردودی آزمون Goethe-Zertifikat B1 در سال 2019

امتحان

قبولی  مردودی 

B1-Hören

% 56

% 44

B1-Lesen

% 54

% 46

B1-Schreiben

% 92

% 8

B1-Sprechen % 85

% 15

برای شرکت در آزمون آنلاین Goethe-Zertifikat B1 از منوی سمت چپ ثبت نام نمایید