Start Deutsch 2 – A2 | آزمون امتحانی A2 | آزمون آنلاین آلمانی A2 |تعیین سطح زبان آلمانی A2

توضیحات آزمون ش2 :

  • اطلاعات مهم در گفت وگو های روزمره را متوجه شوید. همچنین آنچه که در رادیو یا تلفن می شنوید را بفهمید.
  • اطلاعاتی که در مقاله ها ی کوتاه روزنامه ها، تبلیغات و اطلاعیه های مربوط به زندگی روزمره و اطلاعاتی که در بوردها نوشته می شوند را بفهمید.
  • فرم های موجود در فروشگاه ها، بانک ها و یا ادارات را پر کنید.
  • خود را معرفی کنید و با دیگران در مورد زندگی شخصی خود گفت وگو کنید.
  • برای توافق در موضوعی با دیگران مذاکره نمایید.
  • برای رسیدن به این سطح، بسته به دانش قبلی و شرایط یاد گیری، نیاز به 200  تا 300  واحد درسی 45 دقیقه ای دارید.

توضیحات آزمون کتبی (Schreiben)

بخش (Teil)

نوع آزمون توضیحات آزمون زمان نمره

۱

پر کردن یک فرم اطلاعات شخصی یک فردی نظیر اسم/ شغل/ تاریخ تولد/ محل سکونت/ سن و غیره

*

۵

۲

یک ایمیل/ نامه

جواب به نامه ای که موضوع آن وسه نکته محتوایی در اختیارتان قرار میگیرد

*

۱۰

* * * ۲۰ دقیقه

۱۵

توضیحات آزمون شفاهی (Sprechen)

بخش (Teil)

نوع آزمون توضیحات آزمون زمان نمره
 

۱

 

معرفی * ۱-۲ دقیقه

۳

۲

پرسش و پاسخ پرسش ۲ سوال و پاسخ ۲ سوال ۱-۲ دقیقه ۶
۳ جمله خواهشی یا امری توجه به تصویر درج شده ۲ جمله خواهشی و  ۲ پاسخ یا  به اصطلاح عکس العمل نشان دادن ۱-۲

دقیقه

۶

 

*

 

* * ۲۵-۳۰

دقیقه

۱۵

توضیحات آزمون خواندن (Lesen)

بخش (Teil)

نوع آزمون توضیحات آزمون زمان نمره
 

۱

 

ایمیل یا نامه ۵ سوال صحیح یا غلط *

۵

۲

آگهی اینترنتی یا روزنامه ای ۵ سوال گزینشی * ۵
۳ تابلو اعلانات ۵ سوال صحیح و غلط *

۵

 

*

 

* * ۲۵
دقیقه
۱۵

توضیحات آزمون شنیدن (Hören)

بخش (Teil)

نوع آزمون توضیحات آزمون زمان نمره
 

۱

 

مکالمه کوتاه / اطلاعیه ۶ مکالمه کوتاه چند گزینه ای ۲

۱۰

۲

اطلاعیه ۴ سوال صحیح یا غلط ۱ ۵
۳ پیغام گیر ۵ سوال صحیح یا غلط ۱

۷

 

*

 

* ۵ سوال ۳ گزینه ای ۲۰

دقیقه

۲۲

آمار قبولی و مردودی آزمون Goethe-Zertifikat A2 در سال 2019

 

امتحان قبولی مردودی
Goethe-Zertifikat A2 % 55 % 43

برای شرکت در آزمون آنلاین Goethe-Zertifikat A2 از منوی سمت چپ ثبت نام نمایید

پشتیبانی آنلاین (واتساپ)
پشتیبانی آنلاین (واتساپ)