Start Deutsch 1 – A1 – Lesen

توضیحات آزمون :

  • در موقعیت های روزمره موضوعات و سوالات کلی و بسیار ساده، دستور العمل ها و اطلاعیه ها را درک کرده و همچنین پیغام های تلفنی، اطلاعیه های عمومی و گفت و گوهای کوتاه را متوجه شوید.
  • قسمت های مهم در اطلاعیه ها، تابلوهای عمومی و آگهی ها را استخراج کنید.
  • اعداد، مقادیر، زمان و قیمت ها را بیان کرده و متوجه شوید.
  • قادر به پر کردن پرسش نامه ها در مورد اطلاعات شخصی خود باشید.
  • وارد گفت و گو شوید و به سوالاتی که از شما پرسیده می شود جواب دهید.
  • پیام های کوتاه شخصی بنویسید.
  • درخواست های متداول روزمره را مطرح کنید و به آنها عکس العمل نشان دهید.

برای رسیدن به این سطح، بسته به دانش قبلی و شرایط یادگیری، نیاز به 80 تا 150 واحد درسی 45 دقیقه ای دارید.

آزمون A1 :

– این آزمون به همراه کارنامه نهایی آزمون می باشد.
– به همراه استاد پشتیبان
در صورت خرید و ثبت نام وجه مورد نظر قابل استرداد نمی باشد.

40,000 تومان

توضیحات آزمون خواندن (Lesen)

بخش (Teil)

نوع آزمون توضیحات آزمون زمان نمره
 

۱

 

ایمیل یا نامه ۵ سوال صحیح یا غلط *

۵

۲

آگهی اینترنتی یا روزنامه ای ۵ سوال گزینشی * ۵
۳ تابلو اعلانات ۵ سوال صحیح و غلط *

۵

 

*

 

* * ۲۵
دقیقه
۱۵