Goethe-Zertifikat B1 – Lesen

توضیحات آزمون :

داوطلبان با قبولی در این امتحان قادر خواهند بود :

  • در صورت استفاده از زبان استاندارد وموضوعات ملموس مانند شغل، مدرسه، اوقات فراغت و … اطلاعات مهم را متوجه شوند.
  • در سفرهای خود به کشورهای آلمانی زبان اغلب نیازهای خود را برطرف کنند
  • نظر خود را بطور منسجم در مورد موضوعات ملموس و علایق شخصی بیان کنند.
  • در مورد رخدادها و تجارب خود صحبت کنند و رؤیاها، آرزوها و اهداف خود را بیان کرده، آن را توضیح دهند وعلل آن را برشمارند.
  • برای رسیدن به این سطح، بسته به دانش قبلی و شرایط یادگیری، نیاز به 350 تا 650 واحد درسی 45 دقیقه ای دارید.

آزمون B1 :

– این آزمون به همراه کارنامه نهایی آزمون می باشد.
– به همراه استاد پشتیبان
در صورت خرید و ثبت نام وجه مورد نظر قابل استرداد نمی باشد.

75,000 تومان

توضیحات آزمون خواندن (Lesen)

بخش(Teil)

نوع آزمون توضیحات آزمون

زمان

نمره

۶

بلاگ

۶ سوال صحیح و غلط

۱۰ دقیقه ۱
۶ مقاله روزنامه ای ۶ سوال گزینشی ۲۰ دقیقه

۲

۷ آگهی پیدا کردن شخص یا شرایط مناسب برای آگهی ۱۰ دقیقه

۳

۷

نظر اشخاص نظرات موافق یا مخالف ۱۵ دقیقه

۴

۴

دستور العمل یا قوانینی ۴ سوال چند گزینه ای ۱۰ دقیقه

۵

۳۰

* * ۶۵

۳۰

امتیازهای بخش خواندن (Lesen) در عدد ۳.۳۳ ضرب می شوند که به ۱۰۰ برسند