Goethe-Zertifikat B1 – Hören

توضیحات آزمون :

داوطلبان با قبولی در این امتحان قادر خواهند بود :

  • در صورت استفاده از زبان استاندارد وموضوعات ملموس مانند شغل، مدرسه، اوقات فراغت و … اطلاعات مهم را متوجه شوند.
  • در سفرهای خود به کشورهای آلمانی زبان اغلب نیازهای خود را برطرف کنند
  • نظر خود را بطور منسجم در مورد موضوعات ملموس و علایق شخصی بیان کنند.
  • در مورد رخدادها و تجارب خود صحبت کنند و رؤیاها، آرزوها و اهداف خود را بیان کرده، آن را توضیح دهند وعلل آن را برشمارند.
  • برای رسیدن به این سطح، بسته به دانش قبلی و شرایط یادگیری، نیاز به 350 تا 650 واحد درسی 45 دقیقه ای دارید.

آزمون B1 :

– این آزمون به همراه کارنامه نهایی آزمون می باشد.
– به همراه استاد پشتیبان
در صورت خرید و ثبت نام وجه مورد نظر قابل استرداد نمی باشد.

75,000 تومان

توضیحات آزمون شنیدن (Hören)

بخش(Teil)

نوع آزمون توضیحات دفعه پخش نمره

۱

۵ متن کوتاه

۲ سوال یک سوال صحیح یا غلط  و یک سوال چند گزینه ای

۲ ۱۰

۲

مونولوگ

۵ سوال چند گزینه ای ۱ ۵
۳ دیالوگ

صحیح یا غلط

۱ ۷
۴ مکالمه رادیوای

ربط دادن سوال به گوینده

۲

۸

* * * ۴۰ دقیقه

۳۰

امتیاز های بخش شنیدن (Hören) در عدد ۳.۳۳ ضرب می شوند که به ۱۰۰ برسند.