برگزاری آزمون های آنلاین

آزمون پرو اولین برگزار کننده آزمون های آنلاین آزمایشی گوته می باشد. این آزمون ها در سایت آزمون پرو از سطح A1 تا سطح C2 هستند.

هدف ما از بین بردن استرس و آشنایی زبان آموزان با آزمون اصلی می باشد.