فرم های اجتماعی در آلمان

کشور آلمان به عنوان یکی از مناطق گردشگری در سراسر دنیا و یکی از متنوع‌ترین کشورهای اتحادیه اروپا از لحاظ ساختار به شمار می‌رود. آلمان بعنوان قطب اقتصادی اروپا، در بخش غربی قاره اروپا واقع شده است که از لجاظ موقعیت جغرافیایی در همسایگی فرانسه، اتریش،سوئیس، لهستان و جمهوری چک قرار گرفته است. مساحت کلی کشور آلمان حدود ا357.121 کیلومتر مربع است. جهت اطلاعات دیگر راجب آلمان با مجله آزمون پرو همراه باشید