آن چه درباره ما باید بدانید این است که هدف از ایجاد سایت آزمون پرو یاری و کمک به افرادی است که قصد تحصیل و کار در کشور های آلمانی زبان را دارند.

آزمون پرو اولین و تنها برگزار کننده آزمون های  آزمایشی گوته به صورت آنلاین در تمامی سطوح در  داخل کشور می باشد.

این مجموع کمک به کسانی می کند  که  شناخت کافی نسبت  به نحوه برگزاری آزمون های گوته را ندارند و ما این امکان را برای این  افراد ایجاد کردیم که با هزینه ی خیلی کم با نحوه برگزاری امتحان آشنا شوند و خود را بسنجند.

این آزمون های آنلاین توسط استادان مجرب و نیتیو تصحیح و کنترل می شوند و کارنامه ای جهت بررسی نقاط قوت و ضعف به زبان آموز ارائه میشود که زبان آموز به راحتی از سطح خود مطلع شده و بتواند برای خود برنامه ریزی صحیحی انجام دهد.